AVRASYA VERİ MERKEZİ DERNEĞİ

Avrasya Veri Merkezi Derneği,

Veri merkezi sektörünün geliştirilmesini sağlayacak düzenleyici çerçeve ve teşvik mekanizmasının oluşturulmasına katkı sağlamak, ülkede sektör ihtiyaçlarının karşılanması ve sektörün Avrasya bölgesinde iş yapabilecek konuma erişmesine katkı sağlanması amacıyla, sektör paydaşlarından firma temsilcilerinin bu idealde bir araya gelmesi amacı ile kurulmuştur. Hedefi, Veri Merkezi sektörünün “sektör” niteliğine kavuşması ve gerekli regülasyon ve kamusal yatırımların artırımı gibi konular üzerine kamusal görüşmeleri yapmak , Veri merkezi sektörünün Avrasya bölgesinde
tanıtılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışı etkinlikler düzenlemektir.